Užduok klausimą ekspertui

Apie mus

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Aplinkos pokyčiai iš gamintojo reikalauja inovatyvaus mąstymo, ryžtingos veiklos ir įžvalgumo.

AB „NAUJOJI RINGUVA“ vertina išprususį ir turintį galios pasirinkti vartotoją pasiūlydama jam ne tik produktą, bet ir draugiškumą, pagrįstą dėmesiu, išklausymu ir pagarba. Kokybės ir aplinkos apsaugos politika tampa įmonės ir kiekvieno darbuotojo vidinės kultūros bruožu.

AB „NAUJOJI RINGUVA“ kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema taikoma švaros produktų (skalbimo ir valymo bei kūno ir plaukų priežiūros) projektavimui, gamybai, pardavimui. Sistema taikoma visuose organizacijos padaliniuose, visoms organizacijos funkcijoms, visoje įmonei priklausančioje teritorijoje Staniūnų g. 1, Panevėžyje.

 

Kokybės ir aplinkos apsaugos politikai įgyvendinti įmonė įsipareigoja puoselėti šiuos principus:

 

 • Pateikti vartotojui teisingą ir išsamią informaciją apie gaminamus produktus.
 • Sukurti ir palaikyti ryšį su produktų vartotojais užtikrinant jiems galimybę bendrauti su įmone.
 • Sukurti prekių ženklus, atspindinčius įmonės vertybes – kokybę, draugiškumą žmogui ir aplinkai.
 • Sukurti ir įgyvendinti darbuotojų ugdymo principus, pagrįstus profesinės kompetencijos ir savimonės vystymu. Kiekvienas darbuotojas savo darbą puoselėja suvokdamas, kad:

-        nuo asmeninio darbo priklauso vartotojo lojalumas įmonei;

-        nuo asmeninės iniciatyvos priklauso įmonės ateitis;

-        nuo darnios ir atviros komandos priklauso visi aukščiau minėti principai.

 • Siekti verslo ambicijų, suderintų su visuomenės, įmonės akcininkų, vadovybės ir darbuotojų lūkesčiais.
 • Dirbti remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais, Europos Sąjungos direktyvomis; vykdyti visus LR įstatymus ir kitus norminius aktus, susijusius su produkto sauga, produktų kokybe ir aplinkosauga.

 

Įgyvendindama kokybės ir aplinkos apsaugos politiką įmonės vadovybė įsipareigoja:

 • Atitikti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų ir suinteresuotų šalių reikalavimus, nuolat gerinti kokybės ir aplinkos vadybos sistemos rezultatyvumą.
 • Saugoti aplinką, užkertant kelią taršai ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai, efektyviai naudojant išteklius ir sukuriant mažiau veiklos šalutinių produktų.
 • Užtikrinti darbuotojams grįžtamąjį ryšį apie asmeninius ir įmonės darbo rezultatus bei skatinti darbuotojų iniciatyvą ir veiklas, puoselėjančias kokybę.
 • Aprūpinti ištekliais, reikalingais užsibrėžtiems kokybės ir aplinkos apsaugos tikslams pasiekti.
 • Organizuoti visų darbuotojų ugdymą.

 

Siekiame, kad mūsų produktus gerai vertintų vartotojai, o įmonės darbuotojai didžiuotųsi gaminamais produktais ir įmone.

 

Generalinė direktorė Jurgita Žilvinskaitė

2023 02 20