Užduok klausimą ekspertui

Apie mus

EUROPOS SĄJUNGOS PROJEKTAI

2016 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ sėkmingai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuotą projektą – AB „NAUJOJI RINGUVA“ aplinkos apsaugos vadybos sistemos sukūrimas, įgyvendinimas ir sertifikavimas (Nr. S-03.3.2-LVPA-K-832-01-0003), skirtą aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 diegimui.

Projektas finansuotas pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Eco-Inovacijos LT“.

Remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, pasirašyta 2016 m. spalio 14 d., AB „NAUJOJI RINGUVA“ vykdydama projekto veiklas investavo 3,225 tūkst. EUR savo nuosavų lėšų ir gavo 3,225 tūkst. EUR Europos regioninės plėtros fondo finansavimą.

Projekto metu įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, kuriai suteiktas ISO 14001 sertifikatas. Šios sistemos dėka įmonėje bus prisidedama prie globalių aplinkos apsaugos problemų bei klausimų sprendimo, taip pat pagerintas energijos vartojimo efektyvumas, siekiant sumažinti veiklos išlaidas.

2015 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ sėkmingai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuotą projektą – AB „NAUJOJI RINGUVA“ eksporto plėtros skatimas (Nr. VP2-2.1-ŪM-04- K-04-097), skirtą didinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą didinant pardavimus į eksporto rinkas.

Projektas finansuotas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“.

Remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, pasirašyta 2013 m. gruodžio 20 d., AB „NAUJOJI RINGUVA“ vykdydama projekto veiklas investavo 11 tūkst. EUR savo nuosavų lėšų ir gavo 16,6 tūkst. EUR Europos regioninės plėtros fondo finansavimą. Lėšos buvo skirtos dalyvavimui tarptautinėse parodose, reklaminės medžiagos parengimui.

2013 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ sėkmingai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo finansuotą projektą – AB NAUJOJI RINGUVA” sertifikuotų produktų pardavimų plėtra eksporto rinkose (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-238), kuris skirtas gaminių sertifikavimui pagal ES Ecolabel reikalavimus ir šių gaminių pardavimų plėtrai eksporto rinkose.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“

Pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašytą 2012 m. liepos 4 d. AB „NAUJOJI RINGUVA“ vykdant projektą investavo savo nuosavų lėšų 36 tūkst. Lt ir gavo 20 tūkst. Lt Europos regioninės plėtros fondo finansavimą.

Šio projekto įgyvendinimą įmonė vertina kaip vieną iš įmonės naujų produktų kūrimo etapų. Projekto metu sukurti produktai kuriems yra suteiktas ES Ecolabel ženklas. Projekto metu surinkta informacija ir specialistų – tyrėjų kompetencija ateityje padės kuriant, tobulinant ir išleidžiant į rinką naujus, kokybiškus ir vartotojams patrauklius produktus.

2012 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ sėkmingai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuotą projektą „AB „NAUJOJI RINGUVA“ elektroninio verslo diegimo projektas“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-165).

Projektas finansuotas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“.

Pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2012 m. balandžio 19 d., patvirtinta ir projekto metu įsisavinta 18 tūkst. Lt., bei investuota 40 tūkst. Lt. nuosavų bendrovės lėšų. Lėšos investuotos į kompiuterinės technikos įsigijimą ir programinės įrangos diegimą.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą. Įdiegti patobulinimai leis efektyviau valdyti duomenis ir operatyviau priimti sprendimus.

2012 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ sėkmingai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „AB „NAUJOJI RINGUVA” technologinių gamybinių linijų modernizavimo projektas” (Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-01-124).

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Lyderis LT“.

Pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašytą 2008 m. gruodžio 18 d. patvirta 4,5 mln.Lt tinkamų finansuoti išlaidų suma. Projektui finansuoti bendrovė įsisavino 1,8 mln. Lt.,  paramos lėšų suma sudarė 0,72 mln.Lt. Lėšos investuotos į gamybos linijų modernizavimą ir naujų technologinių įrenginių diegimą.

Šio projekto pagrindinis tikslas ir idėja - didinti įmonės konkurencingumą ir inovatyvumo lygį rinkoje, kuriant naujus ir kokybiškus švaros produktus.

2010 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ sėkmingai įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „AB „NAUJOJI RINGUVA” eksporto plėtros skatinimas” (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-525).

Projektas finansuojamas bendrai iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės".

Projekto tikslas - parengti bendrovės eksporto plėtros strategiją, ištirti potencialias ir perspektyvias eksporto rinkas, parengti ir išleisti gaminamos produkcijos katalogą 3 kalbomis, sukurti įmonę prezentuojantį filmą bei sudalyvauti trijose parodose užsienyje.